Política de privacitat

Gironaocinegoci.com li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en li RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Gironaocinegoci.com l’informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través del website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades en els fitxers titularitat de Gironaocinegoci.com , les dades consten a l’encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de Gironaocinegoci.com, a través de qualsevol mitjà, fins i tot l’electrònic.

El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l’adreça de Gironaocinegoci.com o mitjançant el correu electrònic info@clicxarxessocials.com

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

2. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a Gironaocinegoci.com podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als fitxers de Gironaocinegoci.com.

Atès el caràcter confidencial de la informació, Vè. No podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Gironaocinegoci.com a l’adreça indicada a l’inici o a l’adreça de correu electrònic info@gironaocinegoci.com

3. MESURES DE SEGURETAT

Gironaocinegoci.com li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural.

L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que Gironaocinegoci.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari.

4. MENORS D’EDAT

En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. Gironaocinegoci.comsol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals de l’menor.

Gironaocinegoci.com no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer Gironaocinegoci.com aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

5. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Gironaocinegoci.com es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de l’web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d’acord amb les lleis d’Espanya.