Durant la pandèmia produïda per la Covid-19, les empreses de neteja per a comunitats de veïns treballen d’acord amb les mesures especificades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març en el qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació actual de crisi sanitària.

Algunes de les recomanacions per a evitar contagis en les zones comunes de les comunitats de veïns són:

  • Mantenir 1 metre de distància o més entre les persones que transiten en zones comunes, principalment en el portal i les escales.
  • Tancar les àrees o espais comuns, com les zones enjardinades o qualsevol altre espai compartit, a les que només podrà accedir el personal de neteja o manteniment.
  • Usar l’ascensor de manera individual i prémer el botó amb el dit protegit.
  • Netejar sovint les zones més sensibles de l’edifici com la porta d’accés al portal, el porter automàtic o els passamans de les escales.

El personal de neteja encarregat del manteniment de la comunitat de veïns continua extremant les precaucions amb l’ús de guants i màscares netejant aquestes zones comunes amb lleixiu i altres productes per a les zones més sensibles.